Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bạn đang tìm cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows? Có những lúc bạn có thể cần phải làm điều này như khi bạn mua một máy tính đã qua sử dụng và bàn phím được đặt thành ngôn ngữ khác hoặc nếu bạn cần nhập một thứ gì đó bằng tiếng nước ngoài thay vì tiếng Anh.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi ngôn ngữ bàn phím từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, Mỹ sang Anh, v.v. bằng cách sửa đổi một vài cài đặt trong Bảng điều khiển Windows. Bạn có thể làm điều này bằng cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ và bàn phím.

Điều đáng chú ý là khi bạn chuyển đổi ngôn ngữ trong Windows, các cài đặt được định cấu hình cho mỗi ứng dụng. Bạn phải thay đổi ngôn ngữ nhập liệu tùy thuộc vào chương trình bạn đang sử dụng. Điều này rất dễ thực hiện bằng cách sử dụng thanh ngôn ngữ tự động hiển thị khi bạn thêm ngôn ngữ khác trong Windows. Tôi cũng sẽ giải thích bằng cách sử dụng thanh ngôn ngữ ở cuối bài viết này.

Thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows 8 / Windows 10

Đối với Windows 8 và Windows 10, hãy mở Bảng điều khiển và nhấp vào Ngôn ngữ.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bấm vào Thêm một ngôn ngữ nút nằm phía trên danh sách các ngôn ngữ được cài đặt.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Windows 8 và 10 có giao diện tốt hơn để duyệt các ngôn ngữ so với Windows 7 trở về trước. Ở đây bạn có được một bản xem trước tốt đẹp của một vài ký tự cho mỗi ngôn ngữ.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Chọn ngôn ngữ và sau đó nhấp vào Thêm vào nút ở phía dưới. Bây giờ bạn sẽ thấy nó như một ngôn ngữ được cài đặt. Bạn cũng có thể nhận được một số tin nhắn từ Windows vì nó cài đặt bất kỳ tệp cần thiết nào cho ngôn ngữ.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bạn có thể nhấp vào Tùy chọn để tải xuống gói ngôn ngữ cho ngôn ngữ mới được cài đặt, điều này sẽ cho phép bạn thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Windows. Bạn cũng có thể thêm các phương thức nhập bổ sung cho ngôn ngữ.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows 7

Đối với Windows Vista và Windows 7, hãy mở Bảng điều khiển và nhấp vào Tôn giáo và ngôn ngữ.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bây giờ bấm vào ban phim va ngon ngu tab và sau đó bấm vào Thay đổi bàn phím.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bạn sẽ thấy ngôn ngữ nhập mặc định hiện tại và các dịch vụ được cài đặt. Để thêm một ngôn ngữ, hãy tiếp tục và nhấp vào Thêm vào nút.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bây giờ cuộn xuống ngôn ngữ bạn muốn thêm và mở rộng phần bàn phím. Tùy thuộc vào bàn phím vật lý bạn đang sử dụng, chọn tùy chọn bàn phím chính xác. Bạn có thể phải chơi xung quanh với các tùy chọn khác nhau vì đôi khi một bàn phím không hoạt động đúng.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bạn cũng có thể nhấp vào Xem trước nút để xem cách các ký tự cho ngôn ngữ của bạn được ánh xạ tới bàn phím bạn đang sử dụng.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Trong ví dụ của tôi, tôi đã chọn Tiếng Hindi truyền thống cho ngôn ngữ bàn phím. Cuộn xuống Sử dụng thanh ngôn ngữ phần để xem cách nhập vào các ứng dụng khác nhau bằng ngôn ngữ mới.

Thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong XP

Đối với Windows XP, bạn muốn đi đến Bảng điều khiển và bấm vào Tùy chọn về địa lý và ngôn ngữ.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Tiếp theo bấm vào Ngôn ngữ và sau đó bấm vào tab Chi tiết nút.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Điều này sẽ tải lên Dịch vụ văn bản và ngôn ngữ nhập liệu hộp thoại. Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các dịch vụ và bàn phím được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn có thể nhấp Thêm vào để cài đặt bố cục bàn phím và ngôn ngữ nhập mới.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Chọn ngôn ngữ nhập liệu và chọn loại bàn phím mà bạn đã gắn vào máy tính của mình. Nếu bạn muốn nhập tiếng Tây Ban Nha trên bàn phím tiếng Anh, hãy chọn tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ Nhập liệu và Hoa Kỳ-Dvorak.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Sử dụng thanh ngôn ngữ

Khi bạn cài đặt một ngôn ngữ mới trong Windows, nó sẽ tự động kích hoạt thanh ngôn ngữ. Điều này thực sự hữu ích để nhanh chóng chuyển đổi giữa các ngôn ngữ trong Windows. Có lẽ bạn sẽ không gõ một ngôn ngữ cho mọi ứng dụng, vì vậy thanh ngôn ngữ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bạn sẽ thấy thanh ngôn ngữ trong thanh tác vụ của mình bằng các chữ cái để biểu thị ngôn ngữ bạn đang sử dụng. Nếu bạn nhấp vào nó, một danh sách sẽ xuất hiện và bạn chỉ cần nhấp vào ngôn ngữ khác để chọn nó.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Bây giờ bạn có thể mở một ứng dụng như Word, chọn ngôn ngữ từ thanh ngôn ngữ và bắt đầu nhập. Bạn sẽ thấy các ký tự cho ngôn ngữ của bạn xuất hiện khi bạn nhập.

Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trong Windows

Đó là về nó! Vì vậy, nếu bạn muốn gõ bằng ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng nước ngoài hoặc nếu bạn muốn chuyển ngôn ngữ bàn phím trở lại tiếng Anh, các bước trên sẽ giải quyết vấn đề của bạn! Thưởng thức!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *