Top 20 truyện tiên hiệp có lượt đề cử cao nhất trên Qidian

Chúng ta cùng điểm qua những bộ Tiên hiệp có tổng số đề cử cao nhất tính từ trước đến nay trên Qidian. Tất cả truyện đều đã hoàn thành. Số liệu tính tới ngày 04/04/2020.

Điểm qua bảng tại hạ thấy có nhiều điểm thú vị:

Tác phẩm Vô Cương dành chiến thắng tuyệt đối với lượng đề cử hơn gấp đôi vị trí thứ 2!!!

Tiêu Đỉnh vào bảng không phải bằng tác phẩm Tru Tiên mà là Thiên Ảnh. (Tru Tiên xếp thứ 22).

Tác giả Huyết Hồng vào bảng với 2 bộ lạ hoắc: Tà Phong Khúc, Thăng Long Đạo? Có đạo hữu nào đọc qua chưa?

Các tác giả có 2 bộ truyện vào bảng: Nga Thị Lão Ngũ, Dược Thiên Sầu, Ngã Cật Tây Hồng Thị, Mộng Nhập Thần Cơ, Huyết Hồng, Nhĩ Căn. Tất cả đều là Bạch Kim với Đại Thần, trừ Mộng Nhập Thần Cơ (lv5).

Top 20 truyện tiên hiệp có lượt đề cử cao nhất

1. Vô Cương

Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 3258 vạn

Điểm: 9.3

2. Thiên Ảnh

Tác giả: Tiêu Đỉnh (Đại Thần)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 1470 vạn

Điểm: 8. 8

3. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Tác giả: Vong Ngữ (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 1443 vạn

Điểm: 9.0

4. Ngã Thị Tiên Phàm

Tác giả: Bách Lý Tỳ (Đại Thần)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 1190 vạn

Điểm: 8. 5

5. Đạo Quân

Tác giả: Dược Thiên Sầu (Đại Thần)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 980 vạn

Điểm: 8. 9

6. Bất Hủ Phàm Nhân

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 895 vạn

Điểm: 8. 8

7. Tinh Thần Biến

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 677 vạn

Điểm: 9.1

8. Già Thiên

Tác giả: Thần Đông (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 577 vạn

Điểm: 9.1

9. Đại Kiếp Chủ

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ (Đại Thần)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 570 vạn

Điểm: 8.7

10. Mãng Hoang Kỷ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 540 vạn

Điểm: 9.0

11. Dương Thần

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ (lv. 5)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 423 vạn

Điểm: 8.8

12. Đại Đạo Tranh Phong

Tác giả: Ngộ Đạo Giả (lv. 5)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 403 vạn

Điểm: 9.2

13. Tà Phong Khúc

Tác giả: Huyết Hồng (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 402 vạn

Điểm: 9.1

14. Tiên Nghịch

Tác giả: Nhĩ Căn (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 395 vạn

Điểm: 9.0

15. Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 330 vạn

Điểm: 9.1

16. Phật Bản Thị Đạo

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ (lv. 5)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 289 vạn

Điểm: 8.9

17. Phi Thiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu (Đại Thần)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 281 vạn

Điểm: 9.2

18. Tiên Hồ Lô

Tác giả: Lưu Lãng Đích Cáp Mô (Đại Thần)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 279 vạn

Điểm: 8.9

19. Thăng Long Đạo

Tác giả: Huyết Hồng (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 269 vạn

Điểm: 9.2

20. Tạo Hóa Chi Môn

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ (Bạch Kim)

Tình trạng: Hoàn Thành

Tổng đề cử số: 250 vạn

Điểm: 9.1